Kiểm tra tên miền

  • Việt Nam
  • Quốc Tế
Bạn hãy nhập tên miền cần kiểm tra, mỗi dòng 1 tên miền
Tên miềnTình trạng

Bảng giá tên miền

Tên miền việt nam

Tên miềnPhí khởi tạoPhí duy trì hàng năm
.vn 350.000 480.000
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 350.000 350.000
.edu.vn | .gov.vn | .org.vn | .ac.vn
.info.vn | .pro.vn | .health.vn | .int.vn
200.000 200.000
.name.vn 30.000 30.000

 

Tên miền quốc tế

Tên miềnPhí khởi tạoPhí duy trì hàng năm
.com | .net | .org | .info | .biz | .eu | .name Miễn phí 230.000
.us | .co.uk Miễn phí 221.000
.tel Miễn phí 337.000
.pro Miễn phí 348.000
.asia Miễn phí 350.000